Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Julius: Alfred Fidjestøl har skrevet biografien om Julius, 80-tallsikon og nasjonal kjæledegge. Det er en historie med mørke undertoner.

De andres blikk

Det som skiller mennesker fra dyr, er vår evne til symbolsk tenkning, sies det. Likevel, som John Berger påpeker i sitt essay ‘Why Look at Animals’ fra 1977: Menneskenes første symboler var dyr. Det som skiller oss fra dyra, er født ut av vårt forhold til dem.