Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En ny generasjon kvinner med muslimsk bakgrunn står opp mot offerrollen og protesterer mot at andre skal tale deres sak:

Vil ha egen definisjonsmakt

Kvinneforkjemper: Sisterhood er navnet på Deeyah Kahns nye digitale tidsskrift. I løpet av få måneder har de fått 70 bidragsytere fra 23 land. Alle er kvinner med muslimsk bakgrunn. foto: Anniken C. Mohr

Å løfte fram ulike stemmer og vise mangfoldet blant kvinner med muslimsk bakgrunn, er formålet til Deeyah Kahns nye digitale tidsskrift.

Tvangsgiftet. Drept på grunn av familiens ære. Undertrykt. Ordene er typiske når muslimske kvinner omtales i media. De tilhører en gruppe som det ofte blir snakket og skrevet om, men i mindre grad med.