Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Byrådet har ikke satt en grense for hvor dyrt Lambda kan bli:

Kjører på med bygg

LEIER UT: Oslos nye hovedbibliotek kan bli fylt med butikker og konferanser. Nå skal kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) også gjøre Lambda, det nye Munch-museet, billigere.

– Nytt hovedbibliotek i Oslo ble vedtatt i 2001. Hvorfor er det så vanskelig å få på plass store kulturbygg?

– Jeg kan ikke svare på hvorfor forrige byråd har styrt på den måten det har, men for oss var det vanskelig at biblioteket hadde en økonomisk overskridelse på nesten en halv milliard kroner. Jeg tror man bør lære av at man tidligere har vedtatt prosjekter før man helt har visst hva det kostet. Holdningen har vært at man skal kjøre på og satse på at det løser seg i framtida.

– Dere vil fortsette byggingen av biblioteket, men vil leie ut 40 prosent av det til kommersielle aktører. Hvorfor?

– Når bygget har en overskridelse, må vi ta opp større lån for å finansiere det. Da blir de totale driftskostnadene høye. Vi vil få ned driftskostnadene, ellers tror vi ikke at vi klarer å drive det på best mulig måte.

– Hva regner dere med å spare på å leie det ut?

– En foreløpig vurdering sier at vi har et inntektspotensial på mellom 20 og 55 millioner i året. Det må vi se nærmere på.

– Hvem vil dere leie ut til?

– Det har vi ikke konkludert ennå. Vi må først få fullmakt av bystyret. Men byrådslederen har sagt at utleien skal være i tråd med byggets formål.

– En rapport fra etaten Kultur- og idrettsbygg foreslår å fylle store deler av biblioteket med butikker, bevertning og konferanser. Hører det hjemme i et bibliotek?

– Rapporten er laget på kort tid for å vise hvilket mulighetsrom vi har. Den konkluderer ikke. Det er allerede planlagt kafédrift, og så må vi se på det andre.

– Så konferanser og butikker er en mulighet?

– Det skal ikke bli et kjøpesenter i biblioteket, men dette er definitivt muligheter.

– Flertallet i finanskomiteen vil at maks 20 prosent av arealet skal leies ut til kommersielle formål. Hvordan forholder dere dere til det?

– Et byråd skal følge en flertallsmerknad i finanskomiteen. Vi vil gjøre vårt for å følge det bystyret ber oss om.

– Hva vil det innebære å leie ut bare 20, og ikke 40 prosent av bygget, til kommersielle formål?

Kutter: Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) fastslår at Oslos nye bibliotek ikke blir et kjøpesenter.

– Det har vi ikke gjort en faglig utredning av.

– Du sa til Dagsavisen at du ikke vil ta en omkamp om det nye Munch-museet Lambda. Hvorfor ikke?

– Årsaken til at vi gjorde en vurdering av investeringen i Deichman, er at vi måtte ta stilling til en overskridelse vi arvet fra forrige byråd. Det foreligger ikke en slik overskridelse på Lambda. Men vi må ha en gjennomgang av driftskostnadene.

– Deichman blir mye dyrere enn antatt på grunn av vannlekkasjer i byggegropa i Bjørvika. Hva gir dere grunn til å tro at det samme ikke skjer med Lambda?

– Jeg er ikke byggingeniør, men slik det ligger an nå, har vi ikke fått varsel om overskridelser. Litt av problemet med lekkasjene i byggegropa til Deichman, var at det ikke var satt av penger til å håndtere slike usikkerhetsmomenter. På Lambda-prosjektet har man en helt annen kontroll.

– Lambda vil etter estimatene få årlige driftskostnader på 344 millioner kroner i 2020 – mot 85 millioner i dag. Hvor går grensa for hvor dyrt bygget kan bli før det stoppes?

– Vi har ikke satt en grense, men vi setter ned et arbeid for å se om det er mulig å få ned driftskostnadene.

– Er det aktuelt å leie ut deler av Lambda også?

– Litt av forskjellen på Deichmanske og Lambda, er at Munch-museet har stor egeninntjening. Det gir et helt annet inntektspotensial enn i biblioteket.

Av Mari Brenna Vollan (tekst) og Siv Dolmen (foto)

Bråk om bi­blio­tek:

  • Oslo bystyre vedtok i 2013 å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika.
  • Siden den gang har det blitt flere utsettelser og kostnadsoverskridelser, hovedsakelig på grunn av vannlekkasjer på tomta. Biblioteket blir minst 388 millioner kroner dyrere enn antatt.
  • Det nye byrådet la ikke inn biblioteket i sitt budsjett for 2016 fordi det ville bruke tid på å utrede prosjektet.
  • I forrige uke sa byrådet at det vil fortsette byggingen, men at opptil 40 prosent av biblioteket skal leies ut.