Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det lovede landet: Hvorfor hevdet Freud, i en situasjon med stigende antisemittisme, at Moses ikke var jøde?

Freuds skjulte selvbiografi

UT AV EGYPT: Maleri av delinga av Rødehavet, av Lidia Kozenitzky. Illustrasjon: WikiCommons

2. mai 1935 skriver Sigmund Freud til den tysk-jødiske forfatteren Arnold Zweig: «Min fantasi er stadig opptatt av ‘Moses’. Jeg går og drømmer om at hvis De kommer til Wien, vil jeg selv lese den høyt for Dem, selv om jeg har vanskelig for å snakke.» Freud var dypt fascinert, ja nærmest besatt av Moses-skikkelsen. En god grunn til å interessere seg for hans siste og merkelige verk, «Mannen Moses og den monoteistiske religionen», er nettopp denne besettelsen. Hvorfor må jøden Freud, i høy alder og med en faretruende antisemittisme i Østerrike, skrive et verk der han hevder at Moses ikke var jøde, men egypter, og slik frata jødene et så grunnleggende trekk ved deres identitet?