Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Foreldre frykter snikinnføring av karakterer i barneskolen • Skadelig for barna, sier professor

Raser mot rangering

OPPRØR: Katinka Brodin og Maren Gjerdåker er initiativtakere til gruppen «Foreldreopprør i Oslo-skolen». De mener at Oslo kommune bryter opplæringsloven når de vurderer barna.

KRYSSER AV: Foreldre i Oslo-skolen er opprørt over det de mener er ulovlig vurdering av barna. Lærerne er pålagt å krysse av for hva barn helt ned i første klasse mestrer.

Ungene på barnetrinnet i Oslo-skolen skal snart ta ferie. Med seg hjem i ranselen har alle barna, fra seks år og oppover, et vurderingsskjema. Der står det hva de har fått til og ikke fått til dette halvåret.