Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Fusjoner gir mer administrasjon, viser forskning • «Stor-NTNU» må ha 530 nye årsverk

Fusjon gir byråkratboom

Mer administrasjon: Professor Bjørn Jamtveit har laget formelen som viser at større enheter gir mer byråkrati i høyere utdanning. Han har liten tro på at gigantfusjonen på NTNU vil bryte trenden.

MER: Storfusjoner driver antall administrativt ansatte i været. Gigantfusjonen på NTNU vil kreve 530 nye stillinger i administrasjonen ifølge nytt regnestykke.

Større, «mer robuste» enheter er omkvedet i regjeringens reform av universitetssektoren. Den største vedtatte fusjonen er det nye NTNU, som sammen med høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund vil bli landets største universitet.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production