Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sametingsrådet mener samers rettigheter ikke blir ivaretatt:

Advarer mot reform

Ikke hørt: Sametingspresident Aili Keskitalo (t.h.) krever at regjeringen tar Sametinget med på råd i den videre prosessen med kommunereform. FOTO: Tom Henning Bratlie

Sametingets president Aili Keskitalo mener regjeringens kommunereform truer samers rettigheter. – Vi aksepterer ikke å bli overkjørt, sier hun.

– Regjeringen ser ut til å kjøre denne reformprosessen videre uten at de er kartlagt hvilke konsekvenser det kan få for samiske rettigheter, sier Sametingets president Aili Keskitalo.