Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det ideologiske oppgjøret med 22. juli druknet i en ny trussel utenfra.

Terrornormaliteten

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Når dette skrives er faren for et terrorangrep mot Norge nedjustert av PST og politiet, og det later til at befolkningen kan senke skuldrene. Samtidig understrekes det fra myndighetene at terrorvarsel ventelig vil forekomme oftere enn før her i landet og at det er greit å venne seg til dette. Norge er en del av den globaliserte verden, påpekes det, og i denne verdenen vil internasjonal terrorisme være en realitet i overskuelig framtid.