Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trosfrihet

LEDER

* I forrige uke ble det kjent at Frelsesarmeens Barn og Unge får null kroner i statsstøtte i 2009, mens organisasjonen i fjor fikk 1,2 millioner kroner. Blant Frelsesarmeens aktiviteter som blir rammet er babysang, barnekor, ungdomsklubber og idrettsaktiviteter. Bakgrunnen for avslaget er at Frelsesarmeen ikke tillater samboende homofile å bli soldater eller ha lederverv. I parentes bemerket kan heller ikke samboende heterofile bli frelsesoffiserer. Denne praksisen strider ifølge Fordelingsutvalget, som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet, mot reglene, der det heter at støtte bare kan gis til organisasjoner som «ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuelle orientering».