SLUKT AV DET DIGITALE: Gaute Brochmann ber politikere og skoleledere begrense bruken av nettbrett i skolen fram til vi vet mer om effekten. Her tester han kaleidoskoprommet på nye Deichman bibliotek i Oslo.MELLOMPOSISJON: Pedagogikk-professor Øystein Gilje savner mer nyanserte beskrivelser fra alle de klasserommene hvor nettbrett, pc og Chromebook brukes side om side med trykte lære- og skrivebøker.FORBUD NESTE: Døtrene til journalist og forfatter Bjørn Gabrielsen har verken tilgang til smarttelefon eller tegnefilm lørdag morgen. Snart forsvinner muligens også lydboka.SKJERMTID: Forsker Siri Wieberg Klausen mener norske lære­planer har vært preget av unison teknologioptimisme i flere tiår. Her er Erna Solberg på Bekkestua skole i 2017, da ny digital strategi for skolen ble lagt fram. FOTO: MARIAM BUTT, NTB SCANPIX

Skjermbarna

Nettbrett og pc-er har inntatt klasserommene. Bør vi skjerme barna fra skjermene?