En utredning uten konklusjon

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

I Klassekampen 2. juli 2024 hevder Leif Sande under overskriften «Smedshaugs dissens» at den nylige framlagte EØS-utredningen «var en sterk bekreftelse på at synspunktene til EU-tilhengerne stemmer», og videre: «EU-samarbeidet via EØS har vært en ubetinget suksess. Og utredningen kan ikke tolkes på noen annen måte enn at EU-medlemskap ville vært enda bedre.»

Debatt