I en tid der mye glir mot det antidemokratiske, børster Palestina-protestene støvet av universitetsdemokratiet.

Tilbake til student­de­mo­kra­tiet

Studentbevegelser over hele verden deler budskapet: «Vi frigjør ikke Palestina, Palestina frigjør oss.»

Fokus