Den avgrunnsdype kløften mellom idealer og handling – det er kontinuiteten i Natos 75 år lange historie.

Bak festtalene

Gapet som åpner seg mellom de verdiene vi bekjenner oss til, og de verdiene som omsettes i praksis. Ser vi det? Ja, noen ganger.

Med andre ord