Det var Magnus Lagabøte som var konge da Norge for alvor ble integrert i Europa.

Magnus Lagabøte og veien mot Europa

Europeisk innput: Denne lille ridderen i tinn ble funnet under utgravninger i Oslo i 2015. Han er utstyrt som en ekte europeisk ridder fra midten av 1200-tallet, med tønnehjelm og våpenskjorte. Foto: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum, UiO.

Magnus Lagabøte. Vi kjenner ham som middelalderkongen som laget den første virksomme landsloven. En lov som blant annet sikrer kvinner en viss arverett, riktignok ikke på linje med menn, og som ser fattigdom som en formildende omstendighet ved lovbrudd. Men det er også en lov som gjør kongen mektigere, og som er med på å forskyve makten fra folket til kongen.