KrF over sperregrensa gir solid borgarleg fleirtal på Klassekampens siste måling.

KrF er over grensa

Gir seg: Dag Inge Ulstein tar ikkje attval på Stortinget, trass i at KrF går fram på denne målinga. Foto: Rikke Løe Hovdal

Etter at dei raudgrøne partia fekk låne stortingsfleirtalet på Klassekampen si måling i juni, er dei borgarlege partia tilbake i leiinga. KrF er også over sperregrensa etter å ha lege under den sidan mars.

Politikk