Gunnar Knudsen var en bedriftsleder i øyehøyde med sine ansatte. Stein Erik Hagen og vår tids skatteflyktninger har noe å lære av ham.

Knudsens metode

EN HØVDING: Gunnar Knudsen hadde omsorg for sine arbeidere, skriver forfatteren. Her i 1914. FOTO: NORSK BIOGRAFISK LEKSIKON

I den siste tiden har en rekke norske bedriftseiere flyttet seg selv og formuene sine til Sveits, og senest i går annonserte Stein Erik Hagen at også han flytter ut dit. Flukten har reist en rekke spørsmål om skattemoral og om velferdsstatens bærekraft. Men hva skjer med bedriftsledelse lokalt når eiere flytter utenlands?: For å belyse spørsmålet om bedriftsledelse, kan vi se til en av Norges viktigste nasjonale strateger. Hans navn er Gunnar Knudsen.

Med andre ord