Møtet med lesere er det jeg kommer til å huske best fra årets sommerbåt.

Siste reis

NY-HELLESUND OG KRISTIANSAND: Sørlandet er vått og grått under vårt opphold. Da varmer det ekstra at abonnenter står langs sundet og roper «beste avisa» når Svanhild seiler forbi. Her er også skipper Rune Vikse fra Haugesund – og Svanhild ved kai utenfor Kunstsilo i Kristiansand. ALLE Foto: Mari Skurdal

Det siste stoppet for årets tokt med Klassekampens sommerbåt er Kristiansand. SS Svanhild legger til kai rett utenfor byens nye praktbygg, museet Kunstsilo, delvis til frustrasjon for skutas skipper Rune Vikse. Det nye kaianlegget er ikke godt utrustet for galeaser, eller andre skip for den del, men vi får fortøyd til slutt.