Nils August Andresen er konservativ, men mener vi trenger folk som kan tenke nye tanker.

Konservativ fritenker

Liberalkonservativ: Det som ifølge Minerva-redaktør Nils August Andresen kjennetegner en intellektuell person, er evnen til å lese og tenke, ikke bare bredt og dypt, men også kritisk og fritt – uten en forhåndsbestemt konklusjon.

Jeg er faktisk blitt mer konservativ de siste årene.