Fortidsmennesket var bedre til å høste energi fra omgivelsene enn det moderne mennesket.

Ingeniør, økonom og skrytepave

Jakt: Mennesket har drevet med jakt i årtusener både for å skaffe mat og for å fordrive tida. Illustrasjon: Jägerin (1907) av Fritz Erler.

Historien om jegeren og sankeren kan begynne her: Tykke skyer av pust svever rundt ansiktene til de pelskledde menneskene som trekker en tungt lastet slede fra elvebredden og inn mot boplassen. Lufta er tørr og kald. Det kommer en kald vind fra innlandsisen på tundraen mot de fem familiene som har slått seg ned i hytter bygget av mammutknokler og mammutskinn. Et sted gråter et lite barn.