Hvorfor vente på USA når vi kan gjøre det selv?

Tida er inne for digitalskatt

Økonomien er global og digital, mens skattesystemer er nasjonale og stedbundne. Denne mismatchen er grunnen til at store selskaper, og spesielt tek-selskaper, betaler så lite skatt.

Fokus