Mannsutvalget vil begrense mors bevegelsesfrihet. Det er å skru tida tilbake.

Flytteforbud

Illustrasjon: Knut Løvås

Mye er sagt og skrevet om mannsutvalgets rapport som ble lagt fram i slutten av april i år, også av meg. I min forrige spalte kritiserte jeg rapporten som helhet, og gikk imot forslaget om en kjønnsnøytral likestillings- og diskrimineringslov. Men jeg er langt fra ferdig med utvalgets forslag.

Feminist javisst