Foreldre gler seg over signal om strengare regulering av sosiale medium. FpU-leiar Simen Velle meiner problemet er foreldre som ikkje set grenser.

Gler seg over løfte frå Støre

Ueinige: 11-årige Mathias Faanes skulle ønskje han fikk vere på sosiale medium. Mor Hildegunn Faanes, tanta Marianne Persson og far Mads Faanes (i bakgrunnen) er glade for at statsministeren har varsla at regjeringa stramme inn reglane.

– Det er jo grenser for kva staten skal avgjera, men me har kanskje kome til det punktet der det er greitt at dei avgjer dette, seier Marianne Persson.