Å snakke om livets slutt i ein lesesirkel er også ei form for lukke.

Sirkel og ende

Boka som venn: Jorge Luis Borges satte lesesirkelenpå sporet av lesing som ei form som lukke. Foto: Eduardo Comesaña, Wikimedia commons

Ein svært varm maikveld samla lesesirkelen min seg i hagen heime med ein av oss. Vi er seks kvinner som no har nådd pensjonsalderen alle saman – men i praksis held vi fram med å lese og skrive, ettersom det er lesing og skriving som har prega yrkesliva våre som journalistar, forfattarar, omsetjarar, morsmålslærarar … Nokre av oss gjer det framleis for betaling (på frilansbasis), andre av god, gammal vane.

Bokmagasinet