Likheter og forskjeller

I Klassekampen 22. juni viser Naomi Klein til Tysklands folkemord rettet mot Herero- og Namafolket (1904 til 1907), etter at de gjorde opprør mot den Tyske lebensraum-­søkende kolonimakten. For Klein har folkemordet i Namibia en viss likhet med Israel og Palestina. Ja, i tiår tok tyske kolonister seg til rette over Herero- og Nama-folkene, som allerede bodde i Namibia. Den 12. januar 1904 gikk hereroene til koordinert angrep mot de tyske koloniststyrkene. Aksjonen utløste en kostbar forsterkning av kolonistyrkene med tilsendt hær fra Tyskland, og den tyske responsen var et grusomt og systematisk folkemord (100.000 mennesker, menn, kvinner og barn, 80 prosent av Hererofolket og 50 prosent av Namafolket ble drept).

Debatt