Opprustning og klimakampen

Militær opprustning fører til økte klimagassutslipp, mer ødeleggelse av natur og større utarming av knappe naturressurser. På tross av dette har en samlet venstreside stemt for en massiv norsk opprustning de neste årene. Hvorfor har ikke Rødt på Stortinget problematisert disse konsekvensene av forsvarsforliket?

Debatt