Jürgen Habermas har for første gang kommet i utakt med sin tid.

The Times They Are A-Changin’

INTELLEKTUELL STJERNE: Jürgen Habermas har i flere tiår vært helt sentral for tenkningen rundt det europeiske prosjektet og Tysklands selvforståelse i etterkrigstida. Foto: Jerry Lampen, NTB

Jürgen Habermas trodde lenge at Europa ville utvikle seg til «en innflytelsesrik global aktør». Men håpet om et avantgardistisk, kosmopolitisk Europa svant gradvis hen: «Alt det som har utgjort hans liv, går nå tapt skritt for skritt», skriver Philipp Felsch i «Der Philosoph. Habermas und wir» (2024): «Det er overveldende å oppleve Habermas – den siste idealisten – så fatalistisk.»

Med andre ord