Legitimitet er skjøre greier, og etter årets utdeling av Heddaprisene er det grunn til å rope varsko.

Heddaprisen og truverd

Gjennom glasstaket: Kristian Fr. Figenschow vann prisen for beste skodespelar, og det var første gong prisen gjekk til ein produksjon nord for Trondheim. Foto: Javad Parsa, NTB

Sidan 1998 har norsk teater feira seg sjølv med årleg å dele ut Heddapris for framifrå scenekunstprestasjonar. Prisen blir finansiert av Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), bransjeorganisasjonen til teatera. For å skape tilstrekkeleg avstand til oppdragsgivaren, utnemner NTO ein Heddakomité som fastset kriteria juryen skal arbeide etter, og som også utnemner ein fagjury på ni personar. Denne juryen får frie taumar til å reise og sjå teater over heile landet.

Kommentar