Hva er det med dagens unge, tåler de ingenting? Eller er det omvendt: At vi ikke forventer noe som helst av dem?

Alle skal stå

Den siste tiden har det blusset opp en debatt om at dagens unge voksne er mer sykemeldt enn tidligere. VGs kommentator Shazia Majid trakk nylig fram Nav-tall som viser at sykefraværet øker mest i aldersgruppen 20–29 år, og at psykisk sykdom stadig oftere ser ut til å være årsaken. På bakgrunn av dette spurte Majid: Hva er det med dagens unge voksne? Tåler de ingenting?

Fokus