Skatteparadis?

Det vises til Klassekampens artikkel av 17. juni 2024 med overskrift «Nav-tiltak eies fra skatteparadis». Det gis her et feilaktig og spekulativt inntrykk av at Avonovas eierstruktur er skattemotivert, drevet av formål om skatteunngåelse eller -unndragelse og generelt hemmelighold. Dette skjer på tross av at Norvestor behørig har informert Klassekampen og journalist Håvard Yttredal om de faktiske forhold. Mye av dette er utelatt fra artikkelen og i særdeleshet i overskriften og på forsiden av avisen. Avisen fremstår derfor tabloid og uten ønske om å få frem det fulle faktum. Faktum er som følger.

Debatt