Hva skjer når EUs grønne ambisjoner blir nedtonet, og klimamålene lagt på hylla?

Pola­ri­se­ringen i EU er dårlig nytt for klimaet

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Hvilket EU får vi etter parlamentsvalget 9. juni? Stø kurs i sentrum der konservative, liberale og sosialdemokrater finner fram til brede kompromisser, eller et EU med tyngdepunktet langt til høyre? Erfaringene fra valgkampen og det siste året i Parlamentet kan tyde på at EUs grønne ambisjoner blir betydelig nedtonet, og at målene for reduksjon i klimagassutslippene i praksis vil skrotes for lang tid framover – og derfor aldri kan nås i tide.