Feil om orga­ni­sa­sjonsrett

«Det handler ikke om litterær kvalitet, men om organisasjonsrett», skriver Forfatterforbundets (FF) medgrunnlegger Helle Stensbak 13. juni. Hun hevder at Den norske Forfatterforening (DnF) knytter disse to begrepene sammen i debatten om oppnevningsrett til komiteene for Statens kunstnerstipend. Det er en forunderlig påstand.

Debatt