Har Henrik Pontoppidan noe å lære oss, når vi nå står overfor tidenes største endring av Danmarks areal?

Et land i endring

Jordbruksnasjon: Maleren Laurits Andersen Ring var inspirert av blant annet Henrik Pontoppidan. Her «I høst» fra 1885. Foto: Statens museum for kunst/Wikimedia Commons

Sammenliknet med Norge er Danmark et lite land, faktisk mer enn ti ganger så lite. Vi er en liten, ubetydelig tilføyelse på det europeiske kontinentet. I tillegg har vi verken fjell eller andre ting som stikker seg ut. Alt er flatt og ensformig. En overflyvning med Google Earth viser et areal som mest minner om et maleri av Paul Klee, et geometrisk mønster av små rektangler i grønt, brunt og gult som ploger, såmaskiner og skurtreskere har trukket synlige linjer gjennom; innimellom avbrutt av små, mørkegrønne skogsområder og byer og sjøer hist og pist. Det er stort sett dét.

Bokmagasinet