Frp-nestor Carl I. Hagen meiner at sjefane i statlege selskap ikkje fortener dei skyhøge bonusane sine.

– No har løningane løpt løpsk

Misnøgd: Carl I. Hagen tykkjer leiarløningane i statlege selskap har vorte for høge. Foto: Anniken C. Mohr

Mange av sjefane i dei 69 selskapa der staten er eigar tenar mykje pengar. Dei siste vekene har det også kome fram at nokre av dei har bonusordningar som er så rause at dei bryt med retningslinjene som er vedteke av regjeringa.