Det hjelper ikke klimaet at vi flytter våre utslipp utenlands – selv om det kanskje hjelper norske politikeres image.

Mer falsk matematikk

Gladmeldingen: Vi kjører mer elektrisk bil og det har blitt færre kyr i Norge. Det gir fine tall i klimaregnskapet. I Kina står nye kjøretøy klare for shipping. Foto: AFP/CHINA OUT

I dag begynner vi med en sang: Ska det va så svårt att fatta, at det er falsk matematik, / som gör den fattige så fattig, og den rike så förbannat rik?

Kommentar