Jeg opplever at vi snakker om drap av palestinere uten å blunke, skriver Gada Azam.

Om å legitimere sitt eget menneskeverd

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Kjære Gada, hvis det er noe jeg kan gjøre, så si ifra. Det som skjer i Gaza, er hinsides. Å måtte dele det du gjør for å legitimere eget menneskeverd burde ha vært unødvendig.