SV og Raudt vil undersøkje om regjeringa tek for lett på dei høge leiarløningane i statlege selskap. Senterpartiet deler uroa til opposisjonen.

Blir pressa frå alle kantar

MÅ SVARE: Cecilie Myrseth på svare Stortinget på kvifor ho ikkje grip inn når statleg eigde selskap betalar ut meir i bonus og løn enn det staten ønskjer at dei skal gjere. Foto: Rikke Løe Hovdal

Tysdag denne veka vart det klart at Raudt og SV løftar saka om leiarløningar i dei statleg eigde selskapa Kongsberg og Nammo opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.