Raudt får 8 prosent og bidreg til at dei raudgrøne partia har fleire mandatar enn dei borgerlige på Klassekampens nye måling.

Raudt fossar fram

NØGD: Marie Sneve Martinussen og Raudt har fått meir enn åtte prosent på fleire meiningsmålingar i juni. Her er ho saman med Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway. Foto: Anniken C. Mohr

Etter fleire år der dei fleste meiningsmålingar har synt borgarleg fleirtal på Stortinget, er det no dei raudgrøne partia, inkludert MDG, som har fleirtalet på Norfaktas meiningsmåling utført for Klassekampen og Nationen.