Det er ikke en «farlig trend» at flere kvinner tar et informert valg om hva slags prevensjon de vil bruke.

Pillemo­ra­lisme

I kjølvannet av at kvinner har begynt å diskutere alternativer til hormonell prevensjon, har det manifestert seg et korps av helsepersonell, politikere og synsere som roper opp om hvor viktig det er å få stoppet denne «farlige trenden». Det spares ikke på hersketeknikker og diskvalifiserende betegnelser; jenter blir lurt av «influensere» og «tiktokere» som «svartmaler» hormonpreparater. Det snakkes om «feilinformasjon» og «fake news». Problemene krympes og latterliggjøres; tenåringsjenter risikerer å bli gravide for å slippe kviser og et par ekstra kilo. En liten økning i aborttallene blir slått opp som illevarslende.

Feminist javisst