Tradwife-trenden er et symptom. Medisinen er seks timers arbeidsdag.

Husmordrømmer i arbeidslinjas tid

Den såkalte tradwife-trenden på sosiale medier har ankommet Norge. Avisene rapporterer om kvinner som mer enn gjerne vil stelle hjemme mens ektemennene er ute og jobber, etter mønster fra husmødrene på 1950-tallet.

Fokus