Forsknings- og høyere utdannings­minister Oddmund Hoel håper egne mannskvoter på lærerutdanningene vil gi flere mannlige lærere – og flere mannlige forbilder.

Holder av plass til gutta

Kvoterer inn menn: Oddmund Hoel, minister for høyere utdanning, er bekymret over mannefall i skolen. Regjeringen vil ha egne kjønnskvoter for å sikre flere menn på lærerstudier og andre kvinnedominerte utdanninger. Foto: Tom Henning Bratlie

Regjeringen er bekymret for mannefallet i læreryrket og satser på kjønnskvotering for å hindre full kvinnedominans.