Kan krigerne som ble funnet i ­Snartemo­­gravene, ha kommet utenfra?

Fortidas fremmed­kri­gere

SNARTEMOSVERDET: Et sentralt funn fra folkevandringstiden, funnet i en nedgravd kammerhaug i Hægebostad. Foto: Eirik Irgens Johnsen, Kulturhistorisk museum

Gravfunnene fra Snartemo i Hægebostad (Agder) har lenge hatt en sentral plass i norsk arkeologi når det gjelder folkevandringstiden (375-550 e.Kr.). Det er ikke ufortjent, de to mannsgravene fra begynnelsen av 500-tallet forsvarer sin plass også i europeisk sammenheng. Det er særlig «Snartemosverdet» fra grav V (5) som blir trukket fram. Men hva slags graver er det egentlig snakk om?