Sett spor i kartet

Uro: Toril Johannessen sit på ein rull av filleryer av tekstilar frå Forsvaret. Ved å ta det militære inn i noko av det mest heimlege vil ho vise kor tett på det militære er.Uro: Toril Johannessen sit på ein rull av filleryer av tekstilar frå Forsvaret. Ved å ta det militære inn i noko av det mest heimlege vil ho vise kor tett på det militære er.

Like over fiskeværet Stø i Vesterålen ruvar det eit fjell. Toril Johannessen har kjent til fjellet heile livet. Går du den såkalla Dronningruta, må ein over Valaksla. Men for lokalsamfunnet er det ikkje det namnet fjellet går under, men Nato-fjellet eller Nato-toppen.

Portrett