Middelalderen fostret flere kvinnelige forfattere enn Hildegard av Bingen. En av de mest betydningsfulle var forfatteren av historieverket «Alexiaden».

Kvinnen som skrev historie

PIONER: Med «Alexiaden» ble Anna Komnena den første kvinnen i Europa som skrev et historieverk – med utgangspunkt i sin egen familie. Illustrasjonen ble tegnet for Les Femmes Illustres de L’Europe av Jules David og Hermann Raunheim, cirka 1880. Kilde: Bridgeman Images

Fantes det skrivende kvinner i middelalderen? Jo da, og de har piplet fram etter hvert. Noen har også blitt del av kanon og pensum. Som Hildegard av Bingen. Hentet opp av glemselen av blant andre Sigrid Undset og nå gjenstand for langt mer enn akademisk interesse: Hildegards musikalske komposisjoner framføres, og det produseres urtekremer, såper og sovemedisiner etter hennes resepter. Hildegard ble født i 1098 og levde helt til 1179, så de medisinske rådene kan ikke ha vært helt uvirksomme. Hun var i kloster fra hun var bitte liten, etter hvert selv både klostergrunnlegger og abbedisse. Hildegard mottok spektakulære guddommelige visjoner som hun skrev ned og supplerte med teologiske utlegninger. Hun komponerte musikk til liturgisk bruk og var legekyndig og skrev et verk om sykdom og behandling. Hildegard engasjerte seg også i samtidas urolige politikk. Hun tordnet mot fyrster og ga i egen person paver og biskoper både råd og refs. Hennes budskap var en historisk visjon der hun så for seg at kirken skulle splittes, at kristne skulle stå mot kristne, og at keiserdømmet ville ta makten fra kirken før det selv ble splittet opp.