Med hvilke midler kan den meksikanske staten lykkes i en strid den ikke har råd til å tape?

Storm over Sinaloa

Vanlig syn: Politiet har sperret av et område i Culiacan i Sinaloa etter voldsomme sammenstøt mellom politiet og tungt bevæpnede medlemmer fra et narkokartell. Foto: Alfredo Estrella, AFP/NTB

Fentanyl er et syntetisk framstilt narkotisk stoff som er 30 ganger sterkere enn heroin. Flommen av dette dopet fra Mexico, og særlig fra delstaten Sinaloa i nordvest, og inn i USA har fått et omfang som truer lokalsamfunnenes overlevelse enkelte steder. I 2022 gikk 130.000 amerikanske liv tapt som følge av overdoser. Fentanyl er nå gått forbi både trafikkulykker og skytevåpen som den fremste dødsårsaken blant amerikanere i alderen 18–45 år.

Orientering