Endrede rammebetingelser og et arrogant Equinor gjør arbeidsplassen farligere for oljearbeidere.

Oljenæringen er på stø kurs mot en storulykke

«Utvikle, ikke avvikle»?: Fagforeningen SAFE er bekymret for oljearbeidernes helse og sikkerhet. Her fra Oseberg-feltet i Nordsjøen. Foto: Marit Hommedal, NTB

Det er godt dokumentert i nyere forskning at økonomiske innstramminger og endringer i kontrakter har ført til økt risiko for en storulykke, som for eksempel en oljeutblåsning eller brann i oljenæringen. En oljeutblåsning vil være en katastrofe for miljø og mennesker, og får enorme konsekvenser for Norges internasjonale omdømme og økonomi. Det er ikke sikkert at «utvikle, ikke avvikle»-strategien vil kunne stå seg etter at katastrofen er et faktum.

Kronikk