Teateret må gjerne bidra til opprettelse av nye partier, men politiske partier bør aldri bidra til å nedlegge teater.

Vi må kjempe for kulturen

Da Johan Ludwig Mowinckel, daværende statsminister for partiet Venstre, satt i salen på Nationaltheatrets visning av «Guds grønne enger», ante han neppe at han var med å legge grunnlaget for et nytt parti som senere skulle styre landet. Opprettelsen av Kristelig Folkeparti (KrF) høsten 1933 kom nemlig som en reaksjon på det som ble omtalt som at kultur- og åndsverdiene hadde forsvunnet og latterliggjort i landet.

Fokus