De økonomiske modellene fanger ikke opp kvinners omsorgsarbeid. Emma Holten spør: Hva er vi verdt?

Omsorgs­revolusjonen

REGNSKAP: Emma Holten mener kvinners omsorgsarbeid blir usynliggjort.

Oikos betyr hus, og nomos betyr lære: «Økonomi» stammer fra det greske ordet for husholdning. Det er temmelig ironisk, gitt vårt syn på økonomi, verdiskaping og omsorgsarbeid i dag. For hjemmet har endt opp som en sfære utenfor økonomisk teori.

Tidens tegn