KI kan selv oppdage små, men viktige forskjeller, som den menneskelige hjernen ikke er i stand til å avdekke.

Forsknings­verktøy i startgropa

KLAR, FERDIG, GÅ! Kunstig intelligens har oppdaget ulikheter på celle- og vevsnivå i menns og kvinners hjerner, en kunnskap som kan bli nyttig for utviklingen av medisinske diagnoser. Her ser vi en kvinne på World Health Expo 2024 i Kina. Hun har på seg en innretning som overvåker hjernebølger, laget av selskapet Yiruide Group. Foto: AFP / China OUT

En ting kunstige intelligenser av maskinlæringstypen ofte takler langt bedre enn mennesker, er å se subtile forskjeller. Denne typen KI har fått mye oppmerksomhet i det siste og med god grunn – framgangen har vært både imponerende og overraskende.

Viten