Frykt og fakta om abort

Fakta er tydelege. Aborttala går ikkje opp dersom ein gir kvinner rett til å avgjerda om og når dei skal ta abort sjølve.