Kan det være at det ikke er skolen som er tilpasset jentene, men jentene som tilpasser seg skolen?

Sosialisering

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

At skolen er tilpasset jenter, er en påstand som etter hvert har blitt en etablert sannhet om norsk skole. Men hva mener man egentlig med det? Er det slik at undervisningen blir lagt opp slik at den treffer jentene bedre? Er kompetansemålene formulert på en slik at måte at jentene forstår dem lettere enn guttene?

Homo politicus